Transport elevi

Rezumat facilități de transport pentru elevi an școlar 2023-2024

  • Elevii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar (carnet de elev/vizat an școlar 2023-2024)
  • Elevii beneficează de acordare gratuitate la transportul public rutier local și metropolitan rutier, transport public rutier județean și interjudețean pentru elevi, după cum urmează:
  • În cazul transportului public local/metropolitan , titlul de călătorie gratuit pentru elevi se eliberează nominal ,de către operatorul de transport pe baza confirmării calitații de elev , realizată prin prezentarea carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs sau pe baza adeverinței de elev emisă de unitatea de învățământ. 
  • În cazul transportului public județean / interjudețean , părintele/ reprezentantul legal sau elevul major va depune la școală o cerere-tip , însoțită de documentele menționate în ea.
  • (1) În fiecare an, până la data începerii cursurilor anului școlar, consiliile județene transmit ISJ/ISMB lista operatorilor de transport public județean și rutele pe care aceștia operează. (2) ISJ transmit către toate unitățile de învățământ din județ lista prevăzută la alin (1).
  • Pot depune solicitări elevii sau reprezentanții legali ai acestora doar DACĂ NU EXISTĂ ASIGURAT transport public local, inclusiv metropolitan, între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ.
  • Adresa de domiciliu de la care se deplasează zilnic către unitatea de învățământ TREBUIE SĂ COINCIDĂ cu adresa cu care elevul este înregistrat în Sistemul informatic integrat al învățământului din România
  • Asigurarea sumei forfetare – conf.art.4, (1) pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în satul, comuna, oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public, serviciu de transport, de transport de tip curse şcolare… aceştia beneficiază, pe durata cursurilor şcolare, de o sumă forfetară lunară.
  • Suma forfetară de care beneficiază fiecare elev se stabileşte pe baza valorii unitare lei/kilometru înmulţită cu numărul de kilometri parcurşi zilnic între domiciliu/reşedinţă şi unitatea de învăţământ şi numărul de zile de cursuri din luna de analiză.
  • în anul 2023, consiliile județene adoptă hotărâri prin care stabilesc valoarea unitară lei/kilometru aferentă sumei forfetare, cu avizul conform al ANRSC, până la 15 noiembrie.

Legislație: