Regulament Bibliotecă

Biblioteca școlară a Colegiului de Științe Grigore Antipa Brașov, este bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, face parte din rețeaua bibliotecilor școlare și este organizată unitar pentru întreaga instituție de învățământ.