R.O.F.

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Colegiului de Științe „Grigore Antipa” reglementează organizarea și funcționarea unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale regulamentului intern

Prezentul regulament conține reglementări cu caracter general, precum și reglementări specifice privind desfășurarea activităților instructiv-educative cu caracter școlar și extrașcolar , a activităților de natură administrativă, reguli si norme de conduită necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul Colegiului de Științe “Grigore Antipa”