P.A.S.

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă voința comună a echipei manageriale, a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ, a părinților și a reprezentanților comunității locale, elaborarea pornind de la analiza SWOT a activității educaționale.