G.D.P.R.

În data de 4 mai 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecția datelor cu caracter personal (G.D.P.R.) la nivelul Uniunii Europene:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
  • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.

Alte materiale informative destinate aplicării Regulamentului General privind Protecția Datelor, emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal