Evaluare națională cls a VI-a

Testele elaborate pentru Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare”;
b) al doilea test vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale
naturii”.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.

Testele de la Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a se evaluează în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din unitate

Rezultatele individuale obținute la Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune;
b) informarea elevilor i a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării
și dezvoltării competențelor evaluate.

Metodologia pentru Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a

Calendarul evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a in anul scolar 2023-2024

Modele de subiecte pentru Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a