Certificate protecția mediului

Absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, care susțin și
promovează examenul de certificare obțin certificatul de calificare nivel 4, conform
Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în
format Europass.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții învățământului
liceal, filiera tehnologică, din promoția curentă și din promoțiile anterioare.

În cadrul colegiului nostru se poate susține examenul de certificare pentru Certificare tehnician ecolog


Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare (OMEN nr.4434/2014)

Ordin privind graficul de desfășurare (OMEN nr.4796/2017)