Certificare asistent medical generalist

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare

Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă într-o probă practică, o probă scrisă și realizarea și susținerea unui proiect.

  • Proba practică are drept scop confirmarea, în condiții de examen, a dobândirii unor competențe din cadrul unor unități de competență considerate esențiale și specifice pentru calificarea respectivă. Presupune realizarea unor activități cu durata de 6 ore, desfășurate în condiții
    cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori(se desfășoară în spital, instituții de sănătate sau în serviciile de asistență primară);
  • Proba scrisă începe la ora 9, durează 3 ore și se desfășoară înainte de prezentarea și susținerea proiectului;
  • Proiectul se susține în fața comisiei de examen care evaluează global competențele dovedite și consemnate privind: planificarea, organizarea și progresul activităților pentru realizarea proiectului, calitatea activităților desfășurate, calitatea proiectului și calitatea susținerii orale a proiectului.

Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale (OMEN 5005/2014)

Modificările și completările Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale (OMEN 4494/2020)

Rezultate finale sesiunea august 2020