Atestat informatică

Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolvenții de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică.

Atestatul se obține după susținerea şi promovarea de către candidați a unei probe de specialitate. Proba de specialitate constă în:

  • probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziuaprobei. Biletul va cuprinde trei subiecte: un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date, un subiect de Programare și un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint;
  • proiect: prezentarea şi motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpulorelor de laborator, al ultimului an de studiu.

Metodologia de organizare și desfășurare a a atestatului de informatică.

Subiectele propuse pentru examenul de atestat (arhiva zip)