C.E.A.C.

Misiunea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.) constă în elaborarea unei politici educaţionale ce are drept scop creşterea calităţii, eficienţei şi echităţii în educaţie, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale şi a standardelor de referinţă, prin dezvoltarea unui sistem de asigurare a calității pentru fiecare formă și nivel de educație din școală.

Rolul C.E.A.C. este:

  • Implementează sistemul de management al calității în școală ;
  • Coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de lege;
  • Realizează evaluarea internă a școlii, pe baza standardelor de funcționare și a celor de calitate;
  • Propune o strategie de îmbunătățire a calității în unitatea de învățământ;
  • Elaborează anual raportul de evaluare internă privind calitatea educației, raport ce urmează a fi adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare la avizier sau pe site-ul scolii;

Regulamentul de funcționare a C.E.A.C.

Raportul anual de evaluare internă a calității (RAEI 2018)

Portofoliul comisiei

Planul de acțiune(PAS 2021)

Cuprins proceduri operaționale

Cuprins chestionare