Baza materială

Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov oferă condiții optime pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.

Baza materială a colegiului cuprinde:

 • 17 săli de clasă
 • 2 laboratoare de informatică dotate cu 60 de calculatoare
 • 3 laboratoare de fizică, chimie și biologie
 • 3 săli de demonstrație ce asigură instruirea practică a elevilor școlii postliceale sanitare
 • sală de conferință (multimedia)
 • 2 cabinete – asistență psihopedagogică și CEAC
 • bibliotecă care cuprinde peste 18000 de volume
 • sală de lectură
 • cabinet medical
 • sală și teren de sport
 • spații auxiliare – secretariat, contabilitate și administrație
 • internat cu o capacitate de 200 de locuri
 • corp de clădire destinat atelierului mecanic de întreținere
 • centrală termică proprie
 • rețea de internet performantă
 • sistem de sonorizare
 • sistem de supraveghere video pentru asigurarea siguranței în perimetrul școlar


Datorita realizării integrale a planurilor de școlarizare, clădirea Colegiului de Științe „Grigore Antipa” Brașov este funcțională in proporție de 100%. Elevii învață utilizând 16 săli de clasa, care au fost renovate, iar cu sprijinul Ministerului Educației si Cercetării , partenerilor externi si părinților, au fost dotate cu mobilier, oferind elevilor condiții bune de studiu.


Din anul 2004, liceul dispune de o centrala termica proprie si performanta, care a rezolvat definitiv problema confortului termic.