Consiliul elevilor

La nivelul Colegiului de Științe Grigore Antipa Brașov consiliul elevilor are următoarea componență:

  • Președinte:
  • Vice-președinte:
  • Secretar: