Școala Altfel

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Acest program se desfășoară pe o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar, conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării
științifice privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.

În perioada alocată Programului național „Școala altfel” vor fi facilitate activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici: transdisciplinaritate, de învățare prin experiență, proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale și/sau operatori economici, inovatoare pentru contextul în care sunt derulate, bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional.

Detalii in legătură cu desfășurarea programului in anul școlar 2023-2024:

  • Calendarul desfășurării programului național „Școala Altfel”.
  • Identificarea intereselor/preocupărilor elevilor (formular Google).
  • Oferta de activități pentru programul național „Școala Altfel”.
  • Elaborarea detaliată(orarul) a programului.