Săptămâna Verde

Programul „Săptămâna verde” este un program național, în acord cu prevederile raportului „Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile”. Acest program are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și se desfășoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unități de învățământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaț1iei privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.

În cadrul Programului „Săptămâna verde” se realizează activități educaționale care contribuie
la prevenirea schimbărilor climatice și la protejarea mediului. Programul contribuie la dezvoltarea
competențelor elevilor de investigare inter-şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător.

Detalii in legătură cu desfășurarea programului in anul școlar 2022-2023:

  • Calendarul desfășurării programului „Săptămâna verde”.
  • Identificarea intereselor/preocupărilor elevilor (formular Google).
  • Oferta de activități pentru programul „Săptămâna verde”.
  • Elaborarea detaliată(orarul) a programului.
  • Platforma cu resurse pentru „Săptămâna Verde”