Anunț angajare muncitor întreținere

(Articol scris in 17-12-2018)

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011 modificată prin HGR nr.1027/2014 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov, cu sediul pe strada Aurelian Nr.2 Brașov, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat (mecanic de întreţinere) – pe perioadă nedeterminată.

Descarcati documentele asociate: Informatii utile
image