CERTIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

CERTIFICAREA COMPETENŢELOR DIGITALE

CERTIFICAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

Modele de subiecte de bacalaureat 2018

O.M.E.N. nr.4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat national 2018

Calendarul examenului de bacalaurat national - 2018

OO.M.E.C.T.S. nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011

Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2018 (O.M.E.C.T.S. nr. 4800/2010)

Programe pentru examenul de bacalaureat valabile în sesiunile 2018

Recunoastere si echivalare competente lingvistice în limbi străine si competente digitale

Sesizarea neregulilor sau a disfuncţionalităţilor la examenele naţionale se poate face prin:
TEL. VERDE NAŢIONAL 0800801100 - telefon gratuit;
TEL. VERDE AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 0800816268 - telefon gratuit.

Copyright © Mihai Miruna 2018. All rights reserved.